สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ตรวจสอบสายสื่อสารตกหล่นลงน้ำจนอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน และดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) จังหวัดตราด
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 18/10/2564

เรื่อง ตรวจสอบสายสื่อสารตกหล่นลงน้ำจนอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน และดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) จังหวัดตราด

          ตามที่ได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตราด ตลอดช่วงระยะเวลา 2-3 วัน ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่โดยน้ำท่วมสูงใน ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด รวมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยนายนิเวศ ยอดมิ่ง (ผภภ. เขต 12) งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ลงพื้นที่ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เพื่อตรวจสอบสายสื่อสารตกหล่นลงน้ำจนอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน และดำเนินการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) 
ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวสามารถใช้การได้ปกติ โดยมีผลการทดสอบระดับความแรงของสัญญาณ บริเวณพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพบว่าสัญญาณของผู้ให้บริการทั้ง 5 เครือข่าย (ซึ่งเป็นข่ายสื่อสารหลัก) สามารถให้บริการได้ตามปกติ และสายสื่อสารมบบริเวณดังกล่าวมีสภาพเรียบร้อยไม่ตกหล่นเป็นอันตรายต่อประชาชน

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg
006.jpg

007.jpg

008.jpg