สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง การสนับสนุนรถตรวจสอบความถี่ และหาทิศวิทยุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 08/12/2564

เรื่อง การสนับสนุนรถตรวจสอบความถี่ และหาทิศวิทยุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ตามที่สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับหนังสือ สำนักงาน กสทช.ภาค 1 ที่ สทช. 2202/2489 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถตรวจสอบความถี่ และหาทิศวิทยุ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 3 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ท่าน นั้น
          วันที่ 3 - 6 ธ.ค. 2564 พนักงาน สำนักงาน กสทช.เขต 11 โดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต11 ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์พงศ์ ลี้ศัตรูพ่าย นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น นายอามาน วรสูตร นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น นายวีระชัย พู่นิยม  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ และนายกิตติภัฎ จันทเขต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าร่วมสนับสนุนในการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการกำหนดการออกข้อสอบข้อเขียนที่ โรงแรมเบลล่า บี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และการพิมพ์ปัญหาข้อสอบที่ บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เริ่มเวลา 07.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค.2564 สิ้นสุด 17.00 น. ของวันที่ 6 ธ.ค. 2564
           ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตรวจสอบการใช้ความถี่บริเวณสถานที่จัดงานไม่พบความถี่ผิดปกติ การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค แต่อย่างใด

001.jpg

002.jpg

003.jpeg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg