สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่และร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 07/12/2564

เรื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่และร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

          วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  ภภ.1 ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานตรวจสอบเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่และร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อถวายความปลอดภัย เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นพระฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg