สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การบังคับใช้กฎหมาย > เรื่อง สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ได้ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/12/2564
เรื่อง สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ได้ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง
เรื่อง สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ได้ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง

          สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ได้ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากสิ้นสิทธิ์ในการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการและถูกเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคมแล้ว แต่ยังคงมีการออกอากาศอยู่ ผลการตรวจค้นพบว่าสถานีวิทยุดังกล่าวเป็นสถานี Unmanned  ไม่มีห้อง studio พบเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องขยายกำลังส่ง สายอากาศ Circular ๘ bay สายนำสัญญาณยาวประมาณ ๔๕ เมตร และอื่นๆ รวม ๖ รายการ จึงได้ยึดและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดฐาน มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือประกอบกิจการกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg