สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 05/06/2560

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560)

สำนักงาน กสทช.ภาค 1 จะจัดประชุมสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (วันที่ 8 มิถุนายน 2560)

ด้วย สำนักงาน กสทช.ภาค 1 ได้จัดโครงการสัมมนาผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม การ์เดน ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ในระบบเคเบิ้ลทีวี ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฯ ได้อย่างถูกต้อง
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จึงขอเรียนเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สถานี ละ 1 ท่าน โดยกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาฯ และส่งมาที่โทรสารหมายเลข 02 – 5754118-20 ต่อ 112 และ 114 หรือทาง E-Mail : Bonggoterat.s@nbtc.go.th, ID Line : region1 ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อสำนักงาน กสทช. ภาค 1 จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-575-4118-20 ต่อ 101, 102

18700840_1544167662302721_7251591048618622327_o.jpg

18622372_1544167708969383_3921440656719413232_n.jpg18622668_1544167738969380_3262847683509045814_n.jpg