สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับผู้รับบริการสำนักงาน กสทช. ด้านการบริการขอใบอนุญาต แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (ภภ.1) กรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2CMuh2T
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 11/02/2564

สำหรับผู้รับบริการสำนักงาน กสทช. ด้านการบริการขอใบอนุญาต แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (ภภ.1) กรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2CMuh2T

สำหรับผู้รับบริการสำนักงาน กสทช. ด้านการบริการขอใบอนุญาต
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (ภภ.1) กรุงเทพมหานคร

https://bit.ly/2CMuh2T

qrcode_satisfy-nbtc-go-th-(1).png