สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ได้ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF จากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz เป็น 803-806 MHz
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 18/03/2564

สำนักงาน กสทช. ได้ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF จากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz เป็น 803-806 MHz

สำนักงาน กสทช. ได้ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF จากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 794-806 MHz เป็น 803-806 MHz
📍ผู้ใช้งานไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF โปรดตรวจสอบและปรับจูนความถี่ให้เป็น 803-806 MHz ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://tunemic.nbtc.go.th
กสทช. Call center 1200
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

158853500_4085279038157863_6408422825089398242_n-(2).jpg

159310078_4085279121491188_919175191905624151_n.jpg

159642307_4085279138157853_1887018406547653465_n.jpg

159900820_4085279051491195_3542756776494060608_n.jpg