สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 12 สำนักงาน กสทช.ภาค 1 ร่วมกับสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง (HS2AR) จัดโครงการออกหน่วยบริการ ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 14/11/2562

สำนักงาน กสทช. เขต 12 สำนักงาน กสทช.ภาค 1 ร่วมกับสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง (HS2AR) จัดโครงการออกหน่วยบริการ ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กสทช. เขต 12
สำนักงาน กสทช.ภาค 1 ร่วมกับสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง (HS2AR)
จัดโครงการออกหน่วยบริการ
ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562 ในวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
โดยมีการให้บริการออกใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้

  • กิจการวิทยุสมัครเล่น (AR)
  • กิจการวิทยุความถี่ประชาชน (CB)
  • บริการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)
  • ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการเรือประมง
  • ใบอนุญาตค้า/ค้าเพื่อการซ่อมแซม
  • ใบอนุญาตให้ จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

ประชาชนหรือบุคคลผู้ที่สนใจ สามารถเดินทางมาขอรับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียด
ที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 3938 9437-8
73321644_2785181448201330_2967290182073581568_o.jpg