สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดย สำนักงาน กสทช.เขต 15 มีบริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 14/11/2562

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดย สำนักงาน กสทช.เขต 15 มีบริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดย สำนักงาน กสทช.เขต 15 มีบริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่
ในวันเสาร์ที่16 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี เวลา 8.30 - 15.30 น.
      เรียนเชิญท่านที่สนใจมีความประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาต วิทยุสมัครเล่น วิทยุคมนาคม และใบอนุญาตจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย รับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ฯ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 035 658 , 081 7806 403 , 086 5390 702
Facebook : สำนักงาน กสทช.ภาค 1
74667354_2814882288564579_7058510577513005056_n.jpg