สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และ สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ให้การต้อนรับหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อสาร สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 11/05/2560

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และ สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ให้การต้อนรับหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อสาร สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และ สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อสาร สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย (Communications Regulatory Commission of Mongolia: CRC) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงาน กสทช. และศึกษาดูงานทางด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบคลื่นความถี่ อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคลื่นความถี่ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ เป็นต้น โดยมี นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม 

1-(1).jpg

2-(1).jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg