สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดโครงการอบรมผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 18/09/2560

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดโครงการอบรมผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 

วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต1 (กรุงเทพมหานคร) และ สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) จัดโครงการอบรมผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

1.jpg
2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg