สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคกลาง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 09/03/2559

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ภาคกลาง

          สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้จัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในพื้นที่ภาคกลาง ในระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการกับดูแล ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน และลดการขัดแย้งกับภาคประชาชน ในพื้นที่ตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 สำนักงาน กสทช. เขตในสังกัดและ สำนัก ทท. ร่วมประชุมเมื่อวันพุธ 
ที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กสทช. เขต 1 (นนทบุรี)

IMG_1143.JPG
IMG_1233.JPGIMG_1243.JPG
IMG_1290.JPGIMG_1338.JPG