สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ขอเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี เข้าร่วมอบรมสัมมนา
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 23/08/2560

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ขอเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี เข้าร่วมอบรมสัมมนา

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ขอเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง  ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(อบรมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนา *กรุณาส่งแบบตอบรับและแจ้งกลับภายในวันพุธที่ 6 ก.ย. 60*

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
1. หนังสือเชิญผู้เข้าอบรม.pdf
2. แบบตอบรับและกำหนดการ.pdf
3. แผนที่.pdf