สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช.ภาค๑ ร่วมกับสำนัก อภ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.เขต ๑-๑๕
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 19/08/2559

สำนักงาน กสทช.ภาค๑ ร่วมกับสำนัก อภ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.เขต ๑-๑๕

สำนักงาน กสทช.ภาค ๑ ร่วมกับสำนัก อภ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.เขต๑-๑๕ โดยนายอดิเรก วีระกิจ ผอ.กสทช.ภาค๑ เป็นประธานพิธีเปิด ดร.ไกรสร อัญชลี ผอ.ศูนย์ PTEC วิทยากรและทีมงาน  ผอ.สำนักงาน กสทช.ภาค/เขต ร่วมสังเกตุการณ์ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จ.สุพรรณบุรี

IMG_3583_1-(1).JPG

IMG_3628_2.JPG

IMG_3600_3.JPG

IMG_3611_4.JPG

IMG_3725_5-(1).JPG

IMG_3846_6.JPG

IMG_3879_7.JPG