สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 05/03/2563

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://plant.forest.go.th

ทั้งนี้ สามารถขอรับกล้าไม้ได้จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง