สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 09/06/2559

พิธีเปิดสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)

                    เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี) และได้นิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางไปเปิดและเจิมป้ายชื่อสำนักงาน และครุฑแตรงอน พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการฯ ผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

01.jpg02.jpg
03.jpg
04.jpg05.jpg06.jpg
07.jpg08-(1).jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg