สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ร่วมประชุมการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม (กอร.) และรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการติดต่อสื่อสาร
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 09/04/2561

ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ร่วมประชุมการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม (กอร.) และรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการติดต่อสื่อสาร

ผู้แทนสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ปราจีนบุรี) และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม (กอร.) และรับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการติดต่อสื่อสารในพื้นที่การจัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ตำนานไทย” ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

03.jpg02.jpg01.jpg05.jpg04.jpg06.jpg07.jpg09.jpg08.jpg100.jpg