สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนภูมิภาค
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/11/2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กสทช.ภาค 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจการให้อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับบริการในส่วนภูมิภาค

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG