สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/08/2560

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)

ขอเลื่อนกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 18 (อ่างทอง)
จากเดิมวันที่ 9 กันยายน 2560
เป็นวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ชั้น 1 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ กสทช. เลื่อนกำหนดการเปิดซองฯ อ่างทอง