สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำหรับจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 19 (ราชบุรี)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 21/08/2560

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำหรับจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 19 (ราชบุรี)

ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำหรับจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 19 (ราชบุรี)

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (เขตหลักสี่)
ระหว่างวันที่ 21 ส.ค - 1 ก.ย. 60 ในวันและเวลาทำการ
โทร. 02-575-4115

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ กสทช.
2. TOR
3. ราคากลาง