สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ! สำนักงาน กสทช. จะเปิดให้บริการงานใบอนุญาตแก่ประชาชน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 01/06/2563

ประกาศ! สำนักงาน กสทช. จะเปิดให้บริการงานใบอนุญาตแก่ประชาชน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ! สำนักงาน กสทช. จะเปิดให้บริการงานใบอนุญาตแก่ประชาชน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-----------------------------------------------------------------------
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับบริการผ่านระบบไปรษณีย์ และ Email ได้ตามปกติ (4Do)

#ขอใบอนุญาต #กสทช.ทั่วประเทศ

ประกาศงานใบอนุญาต-จ-ศ2-resize-(1).jpg