สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ช่องทางการติดต่อสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 - 16
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 26/03/2563

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 - 16

แจ้งประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 - 16

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอใบอนุญาต และการให้บริการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

#สำนักงาน กสทช.ภาค1 #4Doสู้โควิด