สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จ.ราชบุรี
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 05/06/2560

โครงการสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จ.ราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ได้จัดโครงการการสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒ ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารทวาราวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี นายเสน่ห์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โครงการสัมมนาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสิทธิพื้นฐานของตน สร้างความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนในฐานะผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสำนักงาน กสทช. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานในสังกัดสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๒๐๑ คน (นักศึกษาและอาจารย์จำนวน ๑๘๖ คน พนักงาน ในสังกัดสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๑๕ คน)

18595473_1541082932611194_404425641524365682_o.jpg

18556932_1541083665944454_863174877788809624_o.jpg

18588809_1541083599277794_4289659256390200630_o.jpg

18558789_1541083662611121_6288609505319768202_o.jpg

18558876_1541083595944461_8364724788195663644_o.jpg

18620495_1541083602611127_5053102979467303832_o.jpg

18671473_1541084645944356_5419398625650109517_o.jpg

18588788_1541084282611059_8642831563963475663_o.jpg

18620647_1541084642611023_8344783849721125489_o.jpg