สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการด้านการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 01/10/2562

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการด้านการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการด้านการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ตุลาคม 2562

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
Email : nbtc453@gmail.com
โทร. 02-271-7600 ต่อ 5702,5712 (เยาวลักษณ์,ตวงพร)

#อบรม #วิทยุทดลอง #ออกอากาศ #กสทช.