สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 19/04/2559

การประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สำนักว่ร กสทช. ภาค 1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส) 

12919750_1135203213199170_2505524668509783540_n.jpg

12523963_1135203246532500_7125307525553122732_n.jpg