สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 18/03/2564

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง