สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 28/12/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง