สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเสาอากาศ และตู้สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุและสายอากาศตรวจหาทิศวิทยุ (มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/12/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเสาอากาศ และตู้สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุและสายอากาศตรวจหาทิศวิทยุ (มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร)