สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 23/04/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง