สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 24/12/2562

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ