สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 11 (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 24/12/2562

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 11 (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ