สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 23/04/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TORเครื่องฟอก.pdf