สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 19/06/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง