สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 08/07/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)