สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เรื่อง การประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน กสทช. (หลักสี่) และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 25/08/2563

ประกาศสำนักงาน กสทช. ภาค 1 เรื่อง การประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน กสทช. (หลักสี่) และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564