สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำสำนักงาน กสทช. เขต 1 (นนทบุรี)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 22/09/2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำสำนักงาน กสทช. เขต 1 (นนทบุรี)