สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 04/03/2559

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)