สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : 4108 วันที่บันทึก : 28/05/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)