สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 21/01/2563

ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประการเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ (หลักสี่) ประจำปี ๒๕๖๓