สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ประกาศ > การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 02/04/2563

การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้งใช้งาน จำนวน 13 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1

tor.pdf
ราคากลาง.pdf