สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง เกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารและไฟลุกลาม จังหวัดนนทบุรี
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 12/01/2565

เรื่อง เกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารและไฟลุกลาม จังหวัดนนทบุรี

          วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้รับแจ้งจากนายไกรสร ณ สงขลา ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารและไฟได้ลุกลามเข้ามาไหม้บริเวณร้านอาหารสำราญ เลขที่ 49 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หมายเลขติดต่อ 0837588827 เลขที่ใบงาน 2201001543 และได้รับแจ้งจากนางสาวแพมาลา ครองเพียรเลิศ ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารและไฟได้ลุกลามเข้ามาไหม้ บริเวณเลขที่ 55 บริษัท สุเมธไซเคิล จำกัด (ศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า) ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (พิกัด 13.855777, 100.544676) หมายเลขติดต่อ 2201001530 เลขที่ใบงาน 0819268224 ซึ่งเป็นอุบัติเหตุสายสื่อสารจุดเดียวกัน นั้น
          ในวันเกิดเหตุวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ช่วงเช้าหลังเกิดเหตุ ภภ.เขต 11 ทราบเรื่องดังกล่าวช่องทาง Social Media สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้ น.ส.ณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโนบายและแผน ส่วนงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดอุบัติ  บริเวณดังกล่าวและได้พบกับผู้ร้องเรียนทั้ง 2 ใบงาน ได้ความว่าร้านศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ได้ทำประกันไว้ แต่ร้านอาหารสำราญ ไม่มีประกันภัย ภภ.เขต 11 จึงได้แนะนำเรื่องการแจ้งความและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียหายรับทราบแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น 
        ทั้งนี้ ภภ.เขต 11 ได้ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และทำหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี เพื่อทราบข้อมูลผู้ประกอบการที่พาดสายสื่อสารบริเวณที่เกิดเหตุเรียบร้อย

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg