สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่รบกวนร่างกายตามเรื่องร้องขอของประชาชน (V2K) จังหวัดสระบุรี
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 11/01/2565

เรื่อง ตรวจสอบคลื่นความถี่ที่รบกวนร่างกายตามเรื่องร้องขอของประชาชน (V2K) จังหวัดสระบุรี

          วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายเจษฎา  สุขนิยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 15 ได้มอบหมายให้ นายเรืองศักดิ์ กำภู ณ อยุธยา นตป.ก1 หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล และ ร.ต.ชัชพงศ์ เพิ่มผล นนผ.ก1 หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทีมงาน ภภ.เขต 15 ลงพื้นที่บริเวณ ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบคลื่นความถี่ที่รบกวนร่างกายตามเรื่องร้องขอของประชาชน (V2K)  การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

001-(2).jpg

002-(1).jpg
003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg