สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดอ่างทอง
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 21/07/2559

โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เขต ๑๕ (สุพรรณบุรี) จัดการสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แก่เยาวชนในสถานศึกษา ณ ห้องโสตศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานในสังกัดสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๒๒๐ คน  
IMG_2601-(3).JPG
IMG_2625.JPG
IMG_2593.JPG
IMG_2607.JPG
IMG_2640.JPG
IMG_2670.JPG
IMG_2745.JPG
IMG_2763.JPG
IMG_2664.JPG