สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > โครงการสัมมนาให้ความรู้เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดสระแก้ว
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 04/08/2559

โครงการสัมมนาให้ความรู้เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดสระแก้ว

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี) จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง สิทธิพื้นฐานที่         ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แก่เยาวชนในสถานศึกษา     นายสุวิทย์  ทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมจำนวน 270 คน 
เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว