สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > รูปงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
บันทึกโดย : -     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 03/02/2563

รูปงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กมีของรางวัลมากมายแก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

IMG_0633.JPG

IMG_0635.JPG

IMG_0637.JPG

IMG_0640.JPG

IMG_0648.JPG

IMG_0649.JPG

IMG_0650.JPG

IMG_0647.JPG

IMG_0655.JPG

IMG_0656.JPGIMG_0661.JPG

IMG_0663.JPG

IMG_0667.JPG

IMG_0666.JPG

IMG_0671.JPG

IMG_0672.JPG

IMG_0673.JPG

IMG_0677.JPG

IMG_0679.JPG

IMG_0681.JPG

IMG_0684.JPG

IMG_0687.JPG

IMG_0689.JPG

IMG_0691.JPG

IMG_0694.JPG

IMG_0697.JPG

IMG_0698.JPG

IMG_0700.JPG

IMG_0702.JPG

IMG_0703.JPG

IMG_0704.JPG

IMG_0707.JPG

IMG_0708.JPG

IMG_0710.JPG

IMG_0712.JPG

IMG_0714.JPG

IMG_0716.JPG

IMG_0718.JPG

IMG_0719.JPG

IMG_0721.JPG

IMG_0723.JPG

IMG_0726.JPG

IMG_0727.JPG

IMG_0728.JPG

IMG_0729.JPG

IMG_0738.JPG

IMG_0739.JPG

IMG_0743.JPG

IMG_0745.JPG

IMG_0747.JPG

IMG_0749.JPG

IMG_0750.JPG

IMG_0751.JPG

IMG_0752.JPG

IMG_0754.JPG

IMG_0788.JPG

IMG_0781.JPG

IMG_0782.JPG

IMG_0791.JPG

IMG_0794.JPG

IMG_0795.JPGIMG_0810.JPG

IMG_0815.JPG

IMG_0825.JPG

IMG_0827.JPG

IMG_0829.JPG

IMG_0833.JPG

IMG_0835.JPG

IMG_0837.JPG

IMG_0839.JPG

IMG_0846.JPG

IMG_0852.JPG

IMG_0854.JPG

IMG_0856.JPG

IMG_0860.JPG

IMG_0861.JPG

IMG_0866.JPG

IMG_0867.JPG

IMG_0870.JPG

IMG_0876.JPG

IMG_0775.JPG

IMG_0879.JPG

IMG_0885.JPG

IMG_0894.JPG

IMG_0900.JPG

IMG_0903.JPG

IMG_0906.JPGIMG_0915.JPG

IMG_0920.JPG
IMG_0926.JPG

IMG_0934.JPGIMG_0942.JPGIMG_0953.JPGIMG_0965.JPG

IMG_0970.JPGIMG_0975.JPG

IMG_0992.JPG

IMG_1017.JPG

IMG_1001.JPG

IMG_1022.JPG

IMG_1030.JPG

IMG_1093.JPG

IMG_1043.JPG

IMG_1280.JPG

IMG_1200-(1).JPG

IMG_1197.JPG

IMG_1144.JPG

IMG_1365.JPG

IMG_1385.JPG