สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม > การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และเขตในสังกัด
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 18/03/2564

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 และเขตในสังกัด

ภภ. 1 ดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยจัดให้มีการมอบของขวัญ และทุนสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับสถานที่ที่มีเด็กด้อยโอกาส (สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ภายในหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ สำหรับสำนักงาน กสทช. เขต ในสังกัด ภภ. 1 (ภภ.เขต 11 - 16) ไม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

IMG_6489.JPG

IMG_6819.JPG

IMG_6807-(1).JPG

IMG_6812.JPG

IMG_6501.JPG

IMG_6491.JPG

IMG_6496.JPG

IMG_6497.JPG

IMG_6510.JPG

IMG_6508.JPG

IMG_6511.JPG

IMG_6515.JPG

IMG_6809.JPG

IMG_6502.JPG